cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

0888 143 115

Điện thoại khẩn cấp

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID- 19

14/08/2020

🌈Sáng ngày 14/8/2020, Sở y tế tỉnh Thái Nguyên tiến hành công tác Kiểm tra, đánh giá tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên về việc thực hiện “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” ban hành theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT.

 

🌈🌈Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã trình bày báo cáo tự đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp khác. Từ ngày 3/8/2020, Bệnh viện đã tổ chức họp triển khai công việc theo từng tiêu chí, phân tích nội dung và giao nhiệm vụ cho các tổ giúp việc và từng thành viên để thực hiện đầy đủ 37 tiêu chí trong bộ tiêu chí. Đồng thời nêu ra những thuận lợi, khó khăn của bệnh viện trong nỗ lực xây dựng và triển khai các hoạt động đáp ứng các tiêu chí mà Bộ y tế đã đề ra.

Ban giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trình bày báo cáo tự đánh giá theo
“Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp khác”.

🌈🌈🌈Đoàn kiểm tra Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành chia tổ kiểm tra từng nội dung trong bộ tiêu chí và chấm điểm. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kiểm tra đã hoàn thành công việc. Đại diện đoàn kiểm tra Sở y tế Thái Nguyên đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và đặc biệt là công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời chỉ ra một số thiếu sót, cần bổ sung thêm để bệnh viện hoàn thiện hơn “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

Đại diện đoàn kiểm tra của Sở y tế Thái Nguyên nhận xét, đánh giá về việc thực hiện “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

🌈🌈Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã cảm ơn những nhận xét, góp ý của đoàn kiểm tra Sở y
tế Thái Nguyên. Công trình Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/8/2020, do đó vẫn còn rất nhiều các bộ phận đang trong quá trình hoàn thiện, do đó không tránh khỏi những thiếu sót. Bệnh viện sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí và giữ được bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19.
🌈Trong thời điểm toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tập thể Ban giám đốc và các y, bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ luôn đồng tâm, nỗ lực phấn đấu để xây dựng nên một môi trường bệnh viện an toàn, tiếp tục là địa chỉ y tế tin cậy của nhân dân trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.
 
🌈🌈🌈Thực hiện: Phòng Công tác xã hội- Truyền thông- Marketing, Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
🌈🌈🌈