cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

0888 143 115

Điện thoại khẩn cấp

QTYB CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

01/07/2021

[block id=”slide-4″]

 

Ngày 30/6/2021, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH – niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, Đại hội đã diễn ra thành công và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng.
 
Tham gia Đại hội có các cổ đông đại diện cho 25.906.829 cổ phần, tương ứng với 62,4261% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 
Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ông Lê Xuân Tân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty và ông Nguyễn Văn Thủy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty đã chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

 
Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty cho biết: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng năm 2020, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vẫn có sự tăng trưởng ấn tượng: Số bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng so với năm 2019 với trên 291.000 lượt người, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là trên 28.000 người. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty tăng gần 22% so với năm 2019.
 

Ông Lê Xuân Tân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam niên yết trên sàn chứng khoán TP HCM, từ đó cũng là động lực để cho công ty tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 với doanh thu: 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 139 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2020.
 
Thông qua hệ thống trực tuyến, Ban Chủ tọa đã đề nghị Đại hội thông qua chương trình họp để thảo luận và thông qua nội dung nêu tại 14 tờ trình đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông như: Vấn đề xung đột lợi ích khi tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản- Nhi dưới 50%; Tại sao chỉ giới thiệu một ứng viên tham gia bầu cử, khả năng của ứng viên Trần Thiện Sách; Tại sao Công ty không hoạt động trong lĩnh vực mình có lợi thế là khám chữa bệnh, mà lại dự định mở rộng thêm ra các lĩnh vực khác như khách sạn, nhà hàng; Về chiến lược phát triển trong 3-5 năm tới, Công ty dự định đầu tư, xây thêm nhiều bệnh viện, liệu có phù hợp khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…
 

Các cổ đông có mặt trực tiếp tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Ông Lê Xuân Tân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cho biết, nếu tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kỳ vọng số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại 2 bệnh viện sẽ gia tăng, giúp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.
 
Sau khi thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Từ tinh thần Nghị quyết số 316 – DHDCD Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, cho thấy hướng phát triển trong tương lai gần của Công ty được hoạch định trên nền tảng cơ sở vững chắc, mục tiêu rõ ràng, tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 
Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cảm ơn quý cổ đông đã tham gia cuộc họp và luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến, Công ty mong nhận được sự góp ý của cổ đông để tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, tạo thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền của mình.
 

Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội

 
Một số hình ảnh khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên:
Thực hiện: Phòng Công tác xã hội -Truyền thông – Marketing, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên