cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

0888 143 115

Điện thoại khẩn cấp

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Cử nhân kinh tế – Đào Mạnh Duy

Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Phó giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ chuyên khoa I Ngoại khoa – Trần Đức Quý

Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Thạc sĩ – Bác sĩ chuyên khoa I – Trương Đồng Tâm

Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Thạc sĩ – Bác sĩ chuyên khoa I – Phan Bá Đào

Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tiến sĩ – Lê Anh Đức

Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên