cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

0888 143 115

Điện thoại khẩn cấp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Bác sỹ Đa khoa – Hoàng Tuyên

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Thầy  thuốc  nhân  dân – Bác sỹ Cao cấp – Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại khoa – Lê Xuân Tân

Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kỹ sư xây dựng – Nguyễn Văn Thủy

Thành viên HĐQT – Phó tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Kiêm Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

Kỹ sư xây dựng – Nguyễn Xuân Đôn

Thành viên HĐQT

Cử nhân kinh tế- Dược sĩ Đại học – Trần Thiện Sách

Thành viên HĐQT

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Thầy  thuốc  nhân  dân – Bác sỹ Cao cấp – Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại khoa – Lê Xuân Tân

Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kỹ sư xây dựng – Nguyễn Văn Thủy

Thành viên HĐQT – Phó tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kiêm Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Cao Thị Hồng

Giám đốc nhân sự và Marketing Công ty CPBV Quốc tế TN

Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị kinh doanh – Lê Thị Thuý An

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên