cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

0888 143 115

Điện thoại khẩn cấp

QTYB KHOA XÉT NGHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

06/10/2021

Ngày 01/10/2021, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã công bố phòng xét nghiệm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II.

💖Căn cứ Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Các phòng xét nghiệm mới, cũng như các cơ sở có sự thay đổi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác xét nghiệm phải thực hiện tự công bố đủ điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

💖Một số hình ảnh tại Khoa Xét nghiệm Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên:

💖Thực hiện: Phòng Công tác xã hội- Truyền thông- Marketing Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên