cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

0888 143 115

Điện thoại khẩn cấp

Tuyển dụng Dược sĩ

11/07/2021

Số lượng: 02
Yêu cầu trình độ: Trung học, Cao đẳng, Đại học
Yêu cầu: Thành thạo vi tính
Ưu tiên: Người đã có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện
Thời gian nộp hồ sơ : 12/07/2018-22/07/2018
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : Mss Linh : 0963 565 760